Total de visualitzacions de pàgina:

nova secció de Prevenció de Riscos Laboral, Seguretat i Higiene

Nova secció de Prevenció de Riscos Laboral, Seguretat i Higiene


Benllegits i benllegides!

A la Biblioteca de l'Institut Comte de Rius estem d'Enhorabona!

Ens han fet una donació molt important de volums de seguretat en els Laboratoris, tallers, Procediments de treball i actuacions en cas d'accidents i incidents, Normes de seguretat i higiene, PRL, manuals i apunts de cursos molt interessants que et poden ser d'utilitat en els mòduls que s'imparteixen en els nostres cicles, tant de grau mitjà com superior.

Amb aquest article volem agrair a Senyora Rosa Mejías la seva donació. Va ser membre Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu i de la Subdirecció General de Seguretat i Salut del Departament d'Educació durant molts anys, i va participar activament en vetllar per la seguretat en els Tallers i Laboratoris de l'Institut Comte de Rius. El fons cedit crea la nova secció que podreu consultar a la Biblioteca a partir de la setmana vinent


Hem pogut crear una nova secció de Prevenció de Riscos Laboral, Seguretat i Higiene. En l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals, la formació és fonamental per evitar accidents de treball i malalties professionals. En totes les activitats del nostre centre podem patir accidents o incidents, i en tots els cicles formatius hi ha un o diversos mòduls en el que es treballa la prevenció de riscos laborals i la seguretat.

La prevenció de riscos laborals (PRL), és el conjunt d'activitats, accions o mesures adoptades, planificades o previstes en totes les fases productives d'una empresa. La PRL te la finalitat d'evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és aconseguir el major control possible dels riscos que es generen a l'empresa, entenent per risc aquelles que poden suposar pèrdues humanes i materials. La Seguretat en el Treball és una de les disciplines de la Prevenció de Riscos Laborals. Té com a objectiu eliminar o reduir els riscos que poden donar lloc a un accident de treball. La seguretat en el treball està formada, per tant, pel conjunt tècniques, procediments i recursos que s’apliquen per a una eficaç prevenció i protecció contra els accidents.

GRÀCIES!#llegirdecomte #lecturaderius #institutcomtederius #elcomte #bibliodelcomte #labibiodelinsti #bibliotecaescolar #puntedu

#llegirdecomte #lecturaderius #institutcomtederius #elcomte #bibliodelcomte #labibiodelinsti #bibliotecaescolar #donacio

Comentaris

Calendari d'Activitats

Entrades populars